Creu de Terme - Imatge històrica

LLOC: Carrer Major
DESCRIPCIÓ: No se sap del cert la seva data de construcció però alguns autors consideren que fou bastida a començaments del segle XVI. Una descripció a la base de la creu assenyala que fou realitzada per Roch Saller.
Era originària de l'Hostal de la Creu de Martorell i degué ser traslladada al capdavall del carrer Major en època tardana.
Durant la guerra civil, la creu sofrí un seguit de desperfectes però va ser restaurada i es tornà a col.locar el 8 de juny de 1954.

DATA: [catalogada el 28/08/2007]
FONT: de la fotografia: correu electrònic de J.C. Guix; de la descripció: BREA, grup d'opinió i recerca