Els Porrons - Imatge històrica


COMENTARIS: A la pancarta es llegeix: "Los Porrones de Abrera brindan por Franco"

LLOC: El Rebato

DATA: [catalogada el 29/08/2007]

FONT: correu electrònic de J.C. Guix