Pont d'Abrera


COMENTARIS: Festa de la vellesa : hi apareixen l'Aurora Moragas, el senyor Salvador Galceran, mossèn Albert Viladrich i l' Artur Roca Fontanals, alcalde d'Abrera (és el segon per la dreta).
DATA: 1952 [catalogada el 29/08/2007]