Abrera - Estació dels FerrocarrilsCOMENTARI: La quarta fotografia correspon a un tren de vapor al seu pas per l'estació d'Abrera
DATA: 26/09/2009 (les tres primeres fotografies) [Catalogades el 21/10/2009]
FONT: web municipal i G. Sánchez (fotografia núm. 4)