Riu Llobregat - pas per Abrera

COMENTARIS: El riu Llobregat al seu pas per Abrera, força crescut durant la primavera de 2007.
DATA: Primavera de 2007 [catalogada el 24/08/2007]

FONT: G. Sánchez