Riu Llobregat - vegetacióDATA: [catalogada el 24/08/2007]

FONT: Correu electrònic de J.C. Guix