Sala municipal - Imatge històrica
COMENTARIS:
En la primera fotografia apareix una Cantada de Caramelles on es veu el pal que té a la punta una cistella per recollir durant la cantada el que els veïns i veïnes donaven el diumenge de Pasqua.
En segon terme, apareix l'edifici de la Jefatura F.E.T de les J.O.N.S., Delegació del Frente de Juventudes a Abrera. Les J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) fou un partit polític d'ideologia propera al feixisme fundat el 4 d'octubre de 1931 per Ramiro Ledesma Ramos i Onésimo Redondo. Aglutinava els elements fins aleshores congregats entorn de la revista La Conquista del Estado i la La Junta Castellana de Actuación Hispánica i constituí el primer intent orgànic del feixisme de l'estat espanyol. [FONT: Viquipèdia http://ca.wikipedia.org/wiki/JONS, data de consulta 29/08/2007]
LLOC: Sala Municipal, antiga seu de l'Agrupació Artística d'Abrera
DATA: [catalogada el 29/08/2007]