Festa Rave a Les Carpes


COMENTARIS: Panoràmica del lloc de concentració de la festa Rave (no autoritzada) que va tenir lloc el maig de 2006 molt a prop del barri de Les Carpes.
LLOC: Les Carpes
DATA: maig de 2006 [catalogada el 26/09/2007]
FONT: C. Pons