Riu Llobregat - ribaDATA: juliol de 2007 [Catalogades el 28/05/2008]
FONT: G. Sánchez

COMENTARIS: Diferents instantànies de la riba del Llobregat al seu pas per Abrera. Un dels anys amb una sequera més evident.
DATA: gener de 2008 [Catalogades el 21/02/2008]
FONT: G. Sánchez