Aspecte exterior de la Casa de Cultura d'Abrera


Fotografies 1-2
DATA: març-juny 2009 [Catalogades el 21/10/2009]

Restants:
DATA: 23 de maig de 2008 [Catalogada el 09/09/2008]
FONT: Jordi Cané (Diputació de Barcelona, Servei de Biblioteques)