Casa-palau del virrei Amat del Perú a Abrera (Can Vilalba)



































































COMENTARIS: casa-palau que el virrei Amat del Perú tenia a Abrera (Can Vilalba) i que va ser enderrocada al·legant un mal estat. Manuel d’Amat i Junyent, Virreu del Perú va encarregar la casa des de Lima el 1767 i a Vilalba va residir el seu germà Antoni d’Amat.
DATA: 1988 [Catalogada el 25 d'abril de 2009]
FONT: Carles X. Pons