Imatges històriquesCOMENTARIS: Passeig de l'Església. En primer terme, Can Martinet.
DATA: 1935 [Catalogada el 27/08/09]COMENTARIS: Festa de Sant Antoni
DATA: [Catalogada el 27/08/09]COMENTARIS: El Rebato, a primer terme la Clínica del Dr. Paulís
DATA: [Catalogada el 27/08/09]COMENTARIS: Construcció del Ferrocarril a l'Alçada del Torrent Gran
DATA: 1919 [Catalogada 27/08/09]COMENTARIS: Estació d'Abrera acabada de construir.
DATA: 1922 [Catalogada el 27/08/09]COMENTARIS: Processor del Roser al Rebato
DATA: [Catalogada el 27/08/09]COMENTARIS: Festa Major. Carrer Nou
DATA: 1917 [Catalogada 27/08/09]COMENTARIS: Carrer de La Font
DATA: 1922 [Catalogada el 27/08/2009]COMENTARIS: Carrer Major
DATA: principis del segle XX [Catalogada el 27/08/09]COMENTARIS: Dies de Verema
DATA: [Catalogada el 27/08/09]COMENTARIS: Construcció del pont de la carretera N-II sobre la riera Magarola
DATA: 1885 [Catalogada 27/08/09]COMENTARIS: Passeig de l'Església
DATA: cap al 1957 [Catalogada el 27/08/2009]COMENTARIS: Grup de modistes a Can Sucarrats, avui Cal Mataró
DATA: 1900 [Catalogada el 27/08/2009]


COMENTARIS: Recull de fotografies retrospectives aparegudes al calendari de 1996 que l'Ajuntament d'Abrera va editar per a aquell any.

FONT: Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera