Tortuga de rierol


COMENTARIS: Fotografies d’una tortuga de rierol (Mauremys leprosa) fetes a la Zona d’Especial Protecció per a les Aus i Lloc d’importància Comunitària (ZEPA-LIC) del riu Llobregat a Abrera. És una espècie de tortuga aquàtica, autòctona, i protegida per llei. S’alimenta de larves d’insectes, cucs, crustacis, mol·luscs, peixos morts i, de vegades també, de restes vegetals. Les fotografies es van fer al marge dret del riu Llobregat al seu pas per Abrera.
DATA: juny de 2009 [23 de setembre de 2009]
FONT del text i dels comentaris: J.C. Guix (correu electrònic)