Centre Polivalent del Rebato
DATA: 10 d'octubre de 2009 [Catalogada el 12/11/2009]