Plaça Pau CasalsATA: 27 de juny (2a fotografia) i 24 de setembre de 2009 [Catalogades el 22/10/2009]