Pont del Quart Cinturó en construcció

COMENTARIS: Imatge del pont en construcció del IV Cinturó, amb els horts socials a una de les bandes del pont.

DATA: octubre de 2009 [Catalogada el 29/10/2009]

FONT: G. Sánchez