Estació de ferrocarrils d'Abrera


COMENTARIS: Estació de ferrocarril de dos pisos. Fou inaugurada el dia 29 de març de 1922 i restaurada als anys setanta fins a tenir la fesonomia actual.
FONT: dels comentaris: BREA, grup d'opinió i recerca

DATA: 28 de novembre/3 de desembre de 2009 [Catalogades el 05/12/2009]