Centre d'Àtenció Primària d'Abrera

DATA: novembre de 2009 [Catalogada el 17/12/2009]