Equip del bàsquet Abrera (dècada de 1980)
Data: Temporada 1986-87[?] [Catalogada el 14/02/2010]
FONT: Jordi Tarré