Postals d'Abrera: Castell de Voltrera, Església de Sant Pere i Casa de CulturaDATA: [200?] [Catalogades el 10/03/2010]
FONT: Postals Biblioteca