Safareigs del carrer de la Font
COMENTARIS: Conjunt de dos safareigs construïts al segle XIX de forma quadrangular amb maó i argamassa que aprofita l'aigua d'una deu propera i que des de la seva construcció ha estat d'ús públic.
Sembla que la construcció dels safareigs és contemporània a l'edificació de les cases del carrer de la Font. No se sap si l'emplaçament dels safareigs es correspon amb alguna bassa de regadiu de cronologia anterior.

DATA: 2009 [Catalogada el 13/03/2010]

FONT: de la fotografia: Javi Duarte; dels comentaris: BREA, grup d'opinió i recerca