Enllestides les obres del carrer Rebato
COMENTARIS: Enllestides les obres de millora del carrer del Rebato d´Abrera. Els treballs han consistit en fer una nova pavimentació de les voreres i de la calçada central, la renovació del mobiliari urbà i de les instal·lacions generals i la millora de la seguretat amb la instal·lació de tres passos elevats de vianants.

Aquest projecte s´ha elaborat conjuntament amb la junta de veïns del barri dels quals s´han recollit gairebé totes les propostes i amb qui s´ha fet un seguiment setmanal del procés dels treballs.
Amb la renovació total del paviment s´ha millorat la xarxa de clavegueram i també l´enllumenat públic, amb un nou cablejat i la instal·lació de més punts de llum. També s´ha instal·lat un altre quadre de llum per a millorar la distribució del quadre elèctric ja existent.
També s´han renovat elements del mobiliari urbà com bancs, papereres i escocells i adaptat la zona de contenidors, pensada per al seu futur soterrament. També s´han habilitat dues petites zones enjardinades a l´entrada del carrer: una a la part esquerra i una altra a la mitjana que separa els dos sentits de circulació. Igualment, s´ha substituït tot l´arbrat del carrer i canviat el centenar de mèlies que hi havia per lledoners, que no són tan agressius per a la calçada.
Aquests treballs han tingut un cost de 474.634 euros, dels quals el Pla Únic d´Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) ha finançat 343.162 euros.
DATA: juliol de 2010 [Catalogada el 19/08/2010]
FONT: Comentaris i fotografia extrets del web de l'Ajuntament d'Abrera