Colom sobre columna de llum al Parc de Can MorralDATA: 7/09/2010 [Catalogada el 07/09/2010]