FOTO PANORÀMICA DE L'ABRERA DEL 1971.DATA: 29 de desembre de 2010 [Catalogada el 07/02/2011]
FONT: Antoni Muñoz Franch.