NOVA ESCOLA BRESSOL D'ABRERA

DATA: 7 de gener de 2011 [Catalogada el 03/02/2011]
FONT: Javier Duarte Blanco.