SARDANES AMB LA COBLA RESSÒ 2011.


Imatge de ballada de sardanes organitzada per l'entitat Abrera Sardanista amb la Cobla Ressò.

Data: Primavera de 2011 [Catalogada el 25/01/2012].