Durant el mes d'abril la Biblioteca celebra el seu 40è aniversari.

Una mica d'història de la biblioteca 
La Biblioteca d'Abrera té el seu origen en la Biblioteca Popular Parroquial que va entrar en funcionament gràcies a l'aportació de les quotes dels socis, que van fer possible comprar unes prestageries així com llibres. La Biblioteca Popular d'Abrera va ser creada l'any 1974, en un local del carrer Rebató amb el nom de Biblioteca Teresa Verdaguer de Platón, per un conveni a tres bandes: Diputació de Barcelona, Ajuntament d'Abrera i Caixa de Manresa. L'any 1988 va canviar l'emplaçament a un local més ampli, còmode i adequat a la seva funció, més al centre de la població.  El seu nom va canviar aleshores a Biblioteca Josep Roca i Bros, arquitecte famós i fill d'Abrera (1828-1877)   

L'any 2001 la Biblioteca Josep Roca i Bros es trasllada a la seva seu actual dins la nova Casa de Cultura d'Abrera. Un auditori i espais polivalents s'inclouen dins aquest nou equipament cultural. 


FONT: Biblioteca d'Abrera Josep Roca i BRos.
DATA: 1 d'abril de 2014.