Carretera antiga Nacional II

Imatges de l'antiga carretera Nacional II. La primera foto és de l'any 1969. La segona fotografia mostra la connexió amb la carretera de Manresa, data de l'any 1978.


FONT: Antoni Muñoz Franch.
DATA: 17/04/2016.