Fotografia panoràmica de la Plaça de l'església de Sant Pere d'Abrera

Imatge panoràmica de la Plaça l'església parroquial de Sant Pere d'Abrera.


FONT: Ivan Muñoz Morales.
DATA:  17/04/2016