Orenetes i falciots d'Abrera

Imatges d'orenetes i falciots d'Abrera, i també dels seus nius.
FONT: ANDA. Jaime González.
Data: 22 d'abril de 2016.