Orquestra Àrab de Barcelona

Dissabte 11 de juny va actuar a Abrera l'Orquestra Àrab de Barcelona, que lidera Mohamed Soulimane, dins el nou i interessant cicle de concerts a l'aire lliure "Sona Abrera". Va ser un èxit i la gent va gaudir amb la seva música que representa la riquesa i diversitat musical de la mediterrània.  FONT: Glòria Sánchez Horcas.
Data: 17/06/2016.