Riu Llobregat

Imatge del riu Llobregat al seu pas per Abrera.


FONT: Glòria Sánchez Horcas.
DATA: 21/07/2016.