Torrent Gran d'Abrera

Imatges d'una cascada espontània que es va produir al mes de juny al Torrent Gran d'Abrera.
FONT: ANDA. Jaime González.
DATA:  19/06/2016.