Competició de ball de saló i esportiu "Trofeu Vila d'Abrera"COMENTARIS: Imatges del Pavelló Munipal, que acollí la primera competició de ball de saló i esportiu "Trofeu Vila d'Abrera" el diumenge 15 de març de 2009. La competició va ser organitzada per l'Associació Cultural Ballabrera.
DATA: 15 de març de 2009 [Catalogada el 17/03/2008]
FONT: Web de l'Ajuntament d'Abrera