Nevada a Abrera (anys 80)




















DATA: 198? [Catalogada el 27/05/2009]
FONT: Jordi Tarré