Parròquia d'Abrera durant el Nadal de 2009

















































Data: desembre de 2009 [Catalogades el 7/01/2010]