Fauna del Torrent Gran: salamandresDATA: març de 2010 [Catalogades el 8 de març de 2010]
FONT: Jaime González Arias