Construcció de l'empresa Purlom, any 1968

Construcció de l'empresa Purlom, cap a finals de l'any 1968.


FONT: Antoni Muñoz Franch.
DATA: 17/04/2016.