Rotonda del carrer Rebató

FONT: Antoni Muñoz Franch.
DATA: 17/04/2016.