Ratolí Valentí, mascota de la sala infantil de la Biblioteca

COMENTARIS: Procés de construcció de la mascota de la sala infantil de la biblioteca, el ratolí Valentí.

LLOC: Sala infantil de la biblioteca

DATA: 2003 [catalogada el 05/09/2007]

FONT: Arxiu fotogràfic de la biblioteca