Visita escolar a la Biblioteca

COMENTARIS: Activitat formativa amb els alumnes de l'escola per tal de prendre coneixement sobre les fonts d'informació de la biblioteca.

LLOC: Sala infantil de la biblioteca

DATA: 2006 [catalogada el 05/09/2007]

FONT: Arxiu fotogràfic de la biblioteca