Panoràmica d'Abrera


DATA: finals dels anys 1970 [Catalogada el 27/05/2009]
FONT: Jordi Tarré