Piscina municipal d'estiu


COMENTARIS: La superfície total de les instal·lacions és de 6.500 metres quadrats. Fou construïda en dues fases, l'any 1983 (dues piscines i zona verda). L'any 1991, s'amplia la zona verda i es construeix una altra piscina.
Font: Sola Carrión, Antonia. Abrera: un poble per a tothom. Abrera: l'Ajuntament, 1999. p. 54
DATA: [Catalogada el 29/05/2009]
FONT: Enriqueta Batiste Aserra