Colla Bram de focDATA: juny de 2008 [Catalogada el 22/06/2009]
FONT: G. Sánchez