Eriçó a la ZEPA-LIC del riu Llobregat (Abrera)


DATA: 19 de juny de 2009 [Catalogada el 26/06/2009]
FONT: correu electrònic de J. C. Guix