Castell de Voltrera
Data: 2009 [Catalogada el 7/01/2010]
Font: Javier Duarte