Façana de la Sala Cultural Pere Torres
Data: novembre de 2009 [Catalogada el 7/01/2010]