Abrera l'endemà de la nevada del 8 de març de 2010
DATA: 9 de març de 2010 [Catalogades el 12/03/2010]