Imatges de l'església de Sant Pere l'endemà de la nevada del 8 de març de 2010
DATA: 9 de març de 2010