Vista panoràmica d'Abrera
DATA: 2009 [Catalogada el 12/03/2010]
FONT: Javi Duarte